Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.   Dowiedz się więcej
Nie pokazuj tej informacji

Aktualnie prowadzona jest sprzedaż ostatniej partii egzemplarzy

tomu I papierowej wersji książki

Dra Jarosława Kuropatwińskiego

Księgi wieczyste. Komentarz do art. 1-10 u.k.w.h.

Książka wydana pod patronatem

miesięcznika Stowarzyszenia Notariuszy RP „Rejent”

cena: 70 zł +koszt wysyłki

 

 

Zamówienia można składać pod adresem

zamowienia@kw-komentarz.pl

 

Dystrybutor centralny: Stowarzyszeniem Ars boni et aequi z siedzibą w Bydgoszczy

Zamówienia wykonywane są na podstawie przedpłaty na rachunek bankowy o nr:

47 1140 2004 0000 3102 7651 1839

Celem wystawienia faktury VAT, prosimy podawać w zamówieniu niezbędne dane

(firma, adres, NIP).

Koszty dostawy:

przedpłata (przelew) Poczta Polska: 16 zł

odbiór osobisty: 0 zł  (Bydgoszcz, ul. Dworcowa 19)

 

* * * *

Doskonały komentarz uwzględniający aktualne orzecznictwo oraz przemyślane i wyczerpująco uargumentowane tezy Autora.

 
Dr hab. Zbigniew Kwaśniewski (Sędzia SN w st. spoczynku)

 

* * * *

Przejrzysty układ komentarza oraz wyczerpujące omówienie zagadnień sprawia, że stanowi on cenną pomoc dla praktyki. W opracowaniu wykorzystano dotychczasowe wypowiedzi doktryny i judykatury polskiej, a ponadto wskazano na rozwiązania przyjęte w obcych porządkach prawnych, zwłaszcza w prawie niemieckim. Dlatego niniejszy komentarz powinien spotkać się z zainteresowaniem także środowiska naukowego.

Prof. dr hab. Adam Bieranowski
Redaktor Naczelny miesięcznika „REJENT”

 
 
Miło jest mi Państwa poinformować, że rozpoczęła się sprzedaż mojej książki
„Podstawa wpisu do księgi wieczystej”
 
  
Zapraszam do jej zakupu.
Dystrybucję prowadzi WoltersKluwer. Zob. więcej na https://bit.ly/38l0kEq 
 

 

W związku z wyczerpaniem nakładu książki

dra Jarosława Kuropatwińskiego

Umowne rozporządzenie wierzytelnością przyszłą

 

istnieje możliwość nabycia jej w wersji elektronicznej.

Cena 60 zł

Podstawowe urządzenie służące do ustalenia stan prawny nieruchomości na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanowi księga wieczysta, odgrywająca istotną rolę jako gwarant bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami. Zasady rządzące systemem ksiąg wieczystych uregulowane zostały przez ustawę z 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece oraz rozporządzenia wykonawcze, w tym dwa podstawowe rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości: z 17 września 2001 roku w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów oraz z 20 sierpnia 2003 roku w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym. 

Komentarz do ustawy o księgach wieczystych i hipotece pozwala odnaleźć odpowiedzi na fundamentalne pytania: czym jest i jak działa rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych, co oznacza jawność ksiąg wieczystych, w jaki sposób dokonać korekty błędnego wpisu w księdze wieczystej. Zrozumienie zawiłości regulacji prawnych normujących stan prawny nieruchomości stanowi niekiedy niemały problem nawet dla wytrawnych prawników. Reakcją na brak na polskim rynku księgarskim wyczerpującego opracowania dotyczącego prawnych aspektów ksiąg wieczystych jest Komentarz dra Jarosława Kuropatwińskiego, pt. Księgi wieczyste. Komentarz do art. 1-10 u.k.w.h. 

Zaletą tego Komentarza jest skrupulatne pogrupowanie zagadnień, które pojawiają się w związku z wykładnią określonego przepisu ustawy o księgach wieczystych i hipotece w krótkie rozdziały i podrozdziały, a każdemu z nich nadany został tytuł. Komentarz do każdego z przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece poprzedzony został pełnym spisem treści łatwo, dzięki czemu Czytelnik może łatwo dotrzeć do odpowiedzi na nurtujące go pytanie.

Zalety komentarza

  • Komentarz jest bardzo szczegółowy – tom I obejmuje tylko komentarz do art. 1-10 u.k.w.h.
  • Komentarz wyróżnia się skrupulatnym pogrupowaniem materiału (duża liczba krótkich podrodziałów z tytułami).
  • Szczegółowe spisy treści przy każdym artykule umożliwiają szybkie znalezienie odpowiedzi na praktyczne 
    pytanie.
  • Komentarz zawiera obszerne wprowadzenie porządkujące warsztat pojęciowy u.k.w.h.
  • Komentarz grupuje wypowiedzi orzecznictwa i doktryny, pokazując pewne ogólniejsze tendencje, 
    unika zarazem cytowania przypadkowych tez judykatury.

 

 

+koszt wysyłki

+